Real  

      Potential

       2020

Låt världens och Sveriges främsta föreläsare och forskare guida dig till hur du stärker engagemanget i arbetsgruppen och verksamheten!

23 - 24 april 2020- Stockholm

The Real Engagement Days • Sweden 2019

Hur du skapar bästa förutsättningar för engagemang och samarbete!

"Svenskt Engagemangsforum 2020"/"Real Potential-20"


Nu fortsäter vi initiativet för att förstärka och förbättra engagemanget på svenska arbetsplatser. Den 23 och 24 april  kommer några av världens ledande föreläsare och forskare hit och ger dig möjlighet att förbättra resultaten på din arbetsplats.


Du träffar världens mest efterfrågade forskare och praktiker kring medarbetarengagemang och högpresterande team!

Talare

Huvuddagen 24/4

Amy Edmondson

Världens mest efterfrågade forskare om teaming och medarbetarengagemang

Amy kommer under huvuddagen att dela med sig forskning kring hur vi ökar våra krafter i grupp genom att bli tryggare i våra relationer vilket leder till ökad motivation. Hon ger dig inblick in i:

 • Att skapa en kultur där det är "säkert" att uttrycka idéer, ställa frågor och erkänna misstag

 • Så gör du lärande till en del av lagandan

 • Hur du utvecklar en psykologiskt trygg arbetsplats där alla kan leva ut sin fulla potential

 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon

FOLLOW

 
Workshop 16/5

Patrick Cowden

Världsledande expert på samarbete och engagemang

Du får under en intensiv halvdag utforska och prova på en enkel och konkret metod för att utveckla kulturen och dramatiskt förbättra samarbetet i din organisation:

 • Förbättra din förmåga att frigöra dina medarbetares och kollegors fulla potential

 • Lär dig hur kvaliteten på relationer påverkar samarbetet mellan människor och prova en konkret metod för att utveckla dem

 • Nya perspektiv på hur du utvecklar ett framgångsrikt förändringsledarskap

FOLLOW

 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
Huvuddagen 17/5

Kelly Tainton

En av Sveriges ledande inspiratörer inom hjärnforskning!

Kelly är grundare av Reflectorgroup som är ett samarbete med forskare från KTH och Karolinska Institutet. Han delar med sig om senaste neurovetenskapliga forskningen kring hållbar hälsa och toppresterade organisationer.

Du får insikt i hur neurala nätverk påverkar allt från tankar och beteende till utvecklingen av Artificiell Intelligens. 

Du lär dig också hur den mänskliga hjärnans biokemiskt fungerar och vad som skapar förutsättningen för all form av engagemang, drivkraft och lust. 

FOLLOW

 • Black LinkedIn Icon
Huvuddagen 17/5

Anders Wikström

Ledande forskare inom design thinking och ledarskap för innovation

Anders är forskare på RISE och doktorn i innovation, har ägnat de 20 senaste åren till att kartlägga hur optimala förutsättningarna för innovation, välmående och effektivitet skapas. Han visar att vägen dit inte går via det traditionella ledarskapet med hierarkier, interna strukturer och processer. Under konferensen får du bl a lära dig vad som kännetecknar en innovativ organisation och hur du genom att släppa kontrollen maximerar möjligheterna för varje medarbetare att vara innovativ, högpresterande och tänka nytt på riktigt.

FOLLOW

 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
Huvuddagen 17/5

Kirsti Gjellan

Executive Life Science professional and transformational leader

Hon uppmanar dig och andra ledare att reflektera över hur deras inre påverkar hur de förhåller sig till de allt snabbare förändringarna i världen de lever i. Hon har bland annat uppmärksammats genom utmärkelserna årets förändringsarbete och årets läkemedelsprofil!

FOLLOW

 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
Huvuddagen 17/5

Henrik Levinson Bäckman

Henrik Levinson Bäckman delar med sig av en kulturresa har gått från förändringsmotstånd, missnöje och dåliga resultat till initiativkraft, förbättringsvilja och bäst i klassen! Henrik ger inblick i hur du stimulerar ansvarstagande och engagemang genom självutvärdering istället för bedömning samt hur du får motiverade medarbetare utan att lägga energi på att motivera! 3 är enligt organisationen “Great Place to Work” ledande när det gäller arbetsplatskultur med ett starkt engagemang och driv hos sina medarbetare.

FOLLOW

 • Black LinkedIn Icon
 
Rabatt bild 5.PNG

Om Svenskt

Engagemangsforum 2019

16 -17 MAJ

Svenskt Engagemangsforum är skapad för dig som arbetar som chef och ansvarig för en liten eller stor grupp/organisation och som förstår att det viktigaste för att skapa starka resultat och varaktig framgång – är hur vi samarbetar och hur vi skapar förutsättningar för medarbetarna att vilja och kunna göra sitt bästa! Hävstången finns i vår förmåga att bygga relationer som inspirerar alla att göra sitt bästa på den gemensamma resan, varje dag.

För dig är det här sannolikt inget nytt. Du har sett det i din vardag, du har tagit del av forskningen som understryker det självklara - att det inte är vår utbildning, våra verktyg eller våra processer som skapar framgång! Nej, det är istället det osynliga kitt som binder oss samman, våra relationer och det klimat vi tillsammans skapar – som ger det riktiga effekten. Så, varför läggs det inte mer tid och resurser på det, trots att vi alla känner frustrationen på de uteblivna resultaten och de missade målen? Svaret är enkelt.  Vi vet inte hur!!

 

Svenskt Engagemangsforum har tagits fram för att visa på huret. Du får inspiration från ledande forskare och praktikfall. Du tar del av senaste forskningsresultaten, praktiska redskap och värdefulla tips som du kan börja använda direkt!

 

Konferensen är uppbyggd av 1 ½ dag.

Sammanfattning av programmet

Den första dagen är en halvdags workshop som leds av Patrick Cowden som är världsledande expert på samarbete och engagemang. Han delar med sig av en unik metod – konkret och enkel – som du kan använda för utveckla kulturen och dramatiskt förbättra samarbetet i din organisation! Du får prova på och lära använda metoden för att sen kunna använda den på hemmaplan.

 

Den andra dagen får du lyssna till världsledande personer kring det som skapar ihållande engagemang och tillit. Denna exklusiva dag är fylld med inspiratörer, praktikfall och bl a senaste upptäckterna inom hjärnforskning.

Pris och erbjudanden

Erbjudande A

Paketpris 16e och 17e maj:

9960 SEK exkl moms

(1000 Kronor paketrabatt för ½ dags workshop samt hela inspirationsdagen/huvuddagen) OBS: Antalet erbjudanden för A är begränsat till 50 då workshopen är maximerad till 50!

Erbjudande B

Huvuddagen 17e maj:

6980 SEK exkl moms

Förmånlig grupprabatt:

Gå 8 betala endast för 4!

Då Svenskt Enagagemangsforum är under utveckling vill vi ge dig och dina kollegor kraftiga boka tidigt rabatter: Välj det alternativ som passar och gå 8 men betala endast för 4! Vår erfarenhet är att genomslagskraften blir mycket bättre på hemmaplan när ni är fler som är på plats.

Är ni fler än 8 som vill gå? Hör av er till jan.orvegard@real8.se direkt så återkommer vi med ett bra erbjudande till er.

Tips: Boka i tid eftersom det endast finns 50 platser för erbjudande A!

 

Varför en konferens om medarbetarengemang?

 

Joakim Ahlström

 • Grey LinkedIn Icon

“Vi har skapat Svenskt Engagemangsforum för att vi vägrar att acceptera de låga nivåer av medarbetarengagemang alla undersökningar visar på. Att känna mening och glädje i tillvaron är avgörande för hur vi mår och presterar. Genom att visa på goda föredömen, de senaste forskarinsikterna och de kraftfullaste verktygen banar vi väg för operationell excellens inom företag och organisationer. Varmt välkomna!”

Läs mer...

Ola Ljunggren Bergeå

 • Grey LinkedIn Icon

“Syftet med Svenskt Engagemangsforum är ge kraftfulla men enkla insikter och redskap för att skapa ökad kvalitet, bättre resultat och högre medarbetarengageman. Vi är stolta att bland annat presentera Professor Amy Admonson som driver utveckligen mot tryggare organisationer som bygger på frånvaro av rädsla och närvaro av tillit. Varmt välkomna!”

Läs mer...

Jan Orvegård

 • Grey LinkedIn Icon

“Med Svenskt Engagemangsforum lyfter vi upp de mänskliga drivkrafterna som avgörande för att skapa genuin förändring i företag och organisationer. Vi har letat efter de idag viktigaste föreläsarna som kan förmedla hur ledare idag kan använda sig av enkla och kraftfulla arbetssätt som skapar ökad motivation kring nödvändig förändring och utveckling. Varmt välkomna!”

Läs mer...

Partners

 
 

Lokal:

Lokalen för Real Forum heter 7A Odenplan
och ligger på:

Norrtullsgatan 6, 113 26 Stockholm

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss!

PHONE ICON.png

Ring på

070 529 4463

© REAL8  l Committed to Connect

REAL8 LOGO.png